รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วง สนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วง สนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง-ช่วงรู้ไว้ใช่ว่า กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 04.00-04.30น.

Comments