รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนดี6เจ็ดก้าวหน้า (จบ) กับพระพยอม เช้าวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

Comments