รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอนอย่าเอาขี้เข้าพรรษา (จบ) กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

Comments