รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30น.

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน ดี 6 เจ็ดก้าวหน้า (2) กับพระพยอม เช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments