รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงสนทนาธรรม ตอน ดี6เจ็ดเจริญ (จบ) กับพระพยอม เช้าวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 04.00-04.30 น.

Comments