รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงรู้ไว้ใช่ว่า เช้าวันพฤหัสบดีที่ี 4 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงรู้ไว้ใช่ว่า เช้าวันพฤหัสบดีที่ี 4 สิงหาคม 2554

รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง ช่วงรู้ไว้ใช่ว่า เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 04.30-05.00น.
ดำเนินรายการโดย อัฐกร ทรงศิริ และ ศิริขวัญ คงดี สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง ปัญหาและทางออกการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

Comments