Gil Matus

Tel Aviv, Israel

Radio DJ @ Kan 88 - Israeli National Public Radio

ועכשיו בעברית, כדי להאכיל את הרובוטים של גוגל - קוראים לי גיל מטוס
לרשימות שירים ולקריאה נוספת מוזמנים לבקר באתר