BeFemTalks profile image

BeFemTalks

Belgrade, Serbia

Podcast je novo polje komunikacija i dijaloga, te je važno da feministkinje, medijske teoretičarke i aktivistkinje osvajaju ovaj prostor kao novi instrument feminističke borbe.

Skinite, slušajte, uživajte u osećaju časkanja sa prijateljicama uz kafu kad god poželite, just click download! Feminst fun powered by Befem!