Thắng Vi profile image

Thắng Vi

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Email: haitacte@gmail.com
SĐT: 0977007352
Website: https://thangvi.com
Mạng xã hội của tôi
https://www.facebook.com/thangviblog/
https://twitter.com/thangvi96
https://www.pinterest.com/haitacte/
https://www.youtube.com/channel/UCqwKqb8yle_8E8XtpkF63mQ


No shows to display

When Thắng Vi adds shows they will be shown here