Slava Finist profile image

Slava Finist

Moscow

то слева, то справа,
то Финист, то Слава..