SHIM TATSUYA profile image

SHIM TATSUYA

Kyoto, Japan

KING OF J-POP DJ