Rasų Radijas profile image

Rasų Radijas

Vilnius, Lithuania

LT
Rasų radijas – garso meno platforma, inicijuojanti kūrybinius procesus bei klausymosi seansus. Radijo programa skirta eksperimentams, neatrastoms garso patirtims bei asmeninėms audio klajonėms. Projekto tikslas – tyrinėti garso meno apraiškas, burti menininkų bendruomenę Lietuvoje ir internete, skatinti garso meno formų tyrinėjimą, kūrinių sukūrimą ir sklaidą.

Organizatorius – „SODAS 2123“

//
EN
‘Rasų Radijas’ (‘Rasos Radio’) is a sound art platform which initiates creative processes and listening sessions. Radio program is designed for experiments, undiscovered audio experiences and personal audio wanderings. The aim of the Radio is to research manifestations of sound art, to gather a community of sound artists in Lithuania and on the Internet, to promote the research of sound art forms as well as creation and dissemination of works.

Organiser – ‘SODAS 2123’