Radio Kapitał

Warsaw, Poland

http://radiokapital.pl

ENG
Radio Kapitał emerged from the need to create an independent space of expression, a grassroots action - not for profit, but for personal satisfaction and social benefit. It is jointly created by various collectives operating at the junction of music, culture and activism, cultural initiatives, clubs and publishers, but also individuals, radio enthusiasts, sound engineers, artists and DJs. By sharing skills and experience from various spheres, we are making a collective radio - together!

PL
Radio Kapitał to odpowiedź na potrzebę stworzenia niezależnej przestrzeni ekspresji, oddolnego działania – nie dla zysku, lecz dla osobistej satysfakcji oraz społecznej korzyści. Tworzą go kolektywy działające na styku muzyki, kultury i aktywizmu, inicjatywy kulturalne, kluby i wydawnictwa, ale również entuzjaści radia, dźwiękowcy, twórcy, DJ-e i DJ-ki. Dzieląc się umiejętnościami i doświadczeniami z różnych sfer, razem kreujemy radio kolektywne!