Radio Bronglais

Aberystwyth, United Kingdom

Radio Bronglais has been providing 24/7 broadcasting to patients and staff of Bronglais Hospital since 1970. We broadcast on 87.8FM throughout Bronglais Hospital and through our website, radiobronglais.cymru.

Mae Radio Bronglais wedi bod yn darparu gwasanaeth ddarlledu 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos i gleifion a staff Ysbyty Bronglais a’u gwasanaethau cysylltiedig ers 1970. Yn darlledu ar 87.8 FM ac ar lein ar radiobronglais.cymru