Psí víno: Současná poezie profile image

Psí víno: Současná poezie

Prague, Czech Republic

https://www.facebook.com/casopis.psi.vino/

Psí víno is curated digital platform for contemporary poetry; operated by Luboš Svoboda and Ondřej Škrabal // Psí víno je digitální kurátorská platforma pro současnou poezii, kterou v současnosti provozují Luboš Svoboda a Ondřej Škrabal.