proba profile image

proba

Belgrade, Serbia

istraživanje mogućih vidova samoorganizacije: superstrukcija i modelovanje lokalne kulturne scene kroz niz dijaloga i polimedijski rad