Radioactive Salad profile image

Radioactive Salad

Zrenjanin, Serbia

Radioactive Salad is a music radio show on Popscotch Radio with theme episodes. Such as mixed salad, it is a mixture of a wide range of musical genres which originate from experimental and avant-garde.
The show is moderated by Predrag Karanjac.

Radioactive Salad je muzička radio emisija na Popscotch radiju bazirana na tematskim epizodama. Poput mešane salate ona je mešavina širokog spektra muzičkih pravaca koji za svoju okosnicu imaju eksperimentalan i avangardni karakter. Emisiju uredjuje Predrag Karanjac