nhac_gay profile image

nhac_gay

Saigon, Vietnam

"GÃY QUY GÂY LOVESTREAM"
[GÃY FUNDRAISING LIVESTREAM]

Sunday 29.8
Line-up: Abi Wasabi, Anh Phi, Animistic Beliefs, Attiss Ngo, Cel-T, Di Linh, Xynnh ~ Mor Wen { Glory Affairs } , Kim Dürbeck, Mess, Mike Pham, Maggie Tra, Minoto, Sức khỏe, Nodey, ONY, Phambinho, Rắn Cạp Đuôi, Laifex, Suboi, Tiny Giant, Vincent Yuen Ruiz, X_Bangdang, Mai:Tri w/ Mien Pham

✧∭✧∭✧∰✧∭✧∭✧

Hướng Dẫn Đóng Góp [ How to donate ]
https://bit.ly/lovestream_dong_gop