komonifikacija profile image

komonifikacija

Beograd, Serbia

Komonifikacija je zajednički prostor za dijalog o idejama, politici, ekonomiji i kulturi. Neprofitna i privržena jednakosti, komonfikacija se oslanja na moć kolektivnog promišljanja i imaginacije u stvaranju realanih utopija.
Nastala u okviru Platforme za teoriju i praksu društvnih dobara – zajedničko.org, svake druge srede od 14 časova, na jednoj od najboljih nezavnisnih internet radio stanica, RadioAparat-u (www.radioaparat.com), Komonfikacija otvara medijski prostor za diskusiju iz perspektiva koje su marginalizovane u mejnstrim medijima, a koje su od suštinske važnosti za pronalaženje odgovora na neoliberalne transformacije i zaokret ka rešenjima koja se vode idejom zajedničkih dobara.
Komonifikacija je takođe dostupna na sajtu Platforme (www.zajednicko.org/blog/tag/audio/).
Komonifikaciju uređuju i vode Aleksandara Vučković i Miloš Kovačević.
Komonifikaciju su podržali Fond za otvoreno društvo, Heinrich Boell Stiftung i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.