Jurnalism_UOC profile image

Jurnalism_UOC

Constanta, Romania

Specializarea Jurnalism face parte din cadrul Departamentului de Limbi şi literaturi moderne şi ştiinţele comunicării al Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Specializarea s-a înființat în anul 1999 și este acreditată din 2008.

Durata studiilor de licență este de 3 ani la forma de învăţământ ZI (180 de credite). Acestea pot fi continuate cu studii de masterat (120 credite).

Obiectiv:
Formarea de profesionişti în domeniul jurnalismului şi comunicării, cu o solidă pregătire lingvistică în una din limbile de circulaţie internaţională: engleză şi franceză.

Oportunități:
Oraşul Constanţa dispune de multe posturi de radio, ziare locale, posturi de televiziune şi platforme de comunicare online. La acestea se adaugă mass-media naţionale, firme de producţie media, corporaţii şi instituţii publice, unde mulţi dintre absolvenţi îşi desfăşoară deja activitatea.