hcmp profile image

hcmp

Thừa Thiên Huế, Vietnam

Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).
Hag tags: #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe
Địa chỉ: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
SĐT: 2343816063
Website: https://hcmp.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602
https://hcmp.edu.vn/
https://www.google.com/maps?cid=9505314773038976171
https://hcmp-edu.business.site/
https://business.google.com/website/hcmp-edu/
https://www.bomongoaiydhue.net/index.php?cat_id=145
https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx
https://moh.gov.vn/
https://luyenthidaminh.vn/diem-chuan/
https://www.huemed-univ.edu.vn/
http://bvydhue.com.vn/
https://yhocvietnam.com.vn/
https://duoclieuvietnam.vn/
https://khachsanhue.com.vn/
http://ytethegioi.com/
http://yhocbosung.com.vn/
http://bacsivietnam.com.vn/


No shows to display

When hcmp adds shows they will be shown here