VLAKanidivociny profile image

VLAKanidivociny

Brno, Czech Republic

Hořkosladký železniční kabaret odhalující magický svět kolejové dopravy běžnému cestujícímu. Párou zakouřená historie, cestování za pár drobných až za obzor, místa nabytá podivně tíživou krásou, kde koleje jako by vyrůstaly přímo ze země, od nepaměti. Naše vlast má jednu z nejhustších železničních sítí na světě, je jen málo míst, kam by u nás nedolehnul zvuk lokomotivní píšťaly. Železnice, to je fenomén utvářející náš společenský prostor ve městech i v krajině již dvě století, který po dlouhých dekádách zase zažívá jaro tak, jako vy v tomto semestru. Nevěříte? Věřte.