Sceniranje

Belgrade, Serbia

Emisija #Sceniranje Asocijacije NKSS na RadioAparatu treba da doprinese većoj vidljivosti nezavisne scene koja je u masovnim medijima uglavnom ignorisana, a čak i kada joj se obrati pažnja, izostaju dublji prikazi tema i razloga zbog kojih se realizuju mnogobrojni programi, kao i kritički osvrti na pitanja koja pokreću.