Radio Elementi profile image

Radio Elementi

Beograd, Serbia

Radio-emisija Centra za promociju nauke. Emituje se na Radioaparatu (radioaparat.com) svakog poslednjeg utorka u mesecu, u 18 časova. Emisiju pripremaju i vode: Marjana Brkić, Petar Laušević, Ivana Smolović i Ljiljana Ilić.
-----------------------------
cpn.edu.rs
elementarium.cpn.rs
facebook.com/kraljapetra46
instagram.com/centar_za_promociju_nauke
twitter.com/CPNSrbija