Radio Robin Hood profile image

Radio Robin Hood

Turku, Finland

RADIO ROBIN HOOD - YHTEISÖRADIO, KANSALAISMEDIA

Turun lähiradioyhdistys ry on kymmenen jäsenjärjestön yhteenliittymä, johon kuuluu ay-järjestöjä sekä sivistys- ja kulttuurijärjestöjä. Vapunaattona 1990 lähetyksensä aloittanut lähiradioyhdistyksen ylläpitämä Radio Robin Hood, 91,5 MHz, profiloituu kansalaismediana ja yhteisöradiona. Radioasema kuuluu jäsenenä Yhteisöradioiden Maailmanliittoon AMARC:iin.

Turun lähiradioyhdistys ry:n tarkoituksena on ei-kaupallisen, voittoa tavoittelemattoman paikallisradiotoiminnan edistäminen ja tukeminen Turun kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella. Lähtökohtana on kaikkien kansalaisten ja kansalaisryhmien tasavertainen osallistuminen radioaseman lähetyksiin. Tavoitteena on palvella koko ympäröivää yhteisöä, edistää paikallisen demokratian toteutumista herättämällä julkista keskustelua yhteisistä asioista ja välittämällä monipuolista ja moniarvoista, erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja esittelevää ohjelmaa.