Μουσικές αποστολές profile image

Μουσικές αποστολές

Athens, Greece

"Μουσικές αποστολές" με τον Κωνσταντίνο Θαλασσοχώρη, κάθε Τρίτη 22:00-24:00 στον Street radio (www.streetradio.gr)