Institutet för framtidsstudier profile image

Institutet för framtidsstudier

Stockholm, Sweden

Institutet för framtidsstudier är ett fristående forskningsinstitut upprättat av den svenska regeringen. Vi har i uppgift att bedriva framtidsforskning och att stimulera en diskussion om framtida hot och möjligheter. Här hittar du intervjuer med såväl våra egna forskare som forskare på besök, ofta gjorda av forskarna själva.

The Institute for Futures Studies in Sweden is an independent research Foundation founded by the Swedish government. The Institute’s task is to promote a future-oriented perspective in Swedish research, and to use and develop appropriate theories and methods. Moreover, the Institute promotes open and broad discussion about possibilities and threats to future social development. Here you will find interviews with our researchers as well as visiting researchers, often done by the researchers themselves.