سازمان ایران برای مسیح

سازمان ایران برای مسیح

Play all
Share

Never miss another
show from سازمان ایران برای مسیح

Login with Facebook

Shows
Latest

بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و ششم)؛ ابراهیم؛ فصل ۱۱آیات ۸ الی ۱۰

بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و ششم)؛ ابراهیم؛ فصل ۱۱آیات ۸ الی ۱۰

by سازمان ایران برای مسیح

57:57
۷ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و پنجم)؛ نوح؛ فصل ۱۱ آیه

۷ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و پنجم)؛ نوح؛ فصل ۱۱ آیه

by سازمان ایران برای مسیح

59:24
بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و چهارم)؛ خنوخ؛ فصل ۱۱ ۵ و ۶

بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و چهارم)؛ خنوخ؛ فصل ۱۱ ۵ و ۶

by سازمان ایران برای مسیح

59:06
بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و سوم)؛ تفاوت قربانی هابیل و قائن فصل یازدهم آیه چهارم

بررسی رساله به عبرانیان (درس سی و سوم)؛ تفاوت قربانی هابیل و قائن فصل یازدهم آیه چهارم

by سازمان ایران برای مسیح

58:20
۳ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی ودوم) فصل ۱۱ آیات ۱ الی

۳ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی ودوم) فصل ۱۱ آیات ۱ الی

by سازمان ایران برای مسیح

39:08
۳۹ بررسی رساله به عبرانیان درس (سی و یکم)؛ فصل ۱۰ آیات ۱۹ الی

۳۹ بررسی رساله به عبرانیان درس (سی و یکم)؛ فصل ۱۰ آیات ۱۹ الی

by سازمان ایران برای مسیح

31:58
۱۸ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی ام)، عبرانیان ۱۰ ۱ الی

۱۸ بررسی رساله به عبرانیان (درس سی ام)، عبرانیان ۱۰ ۱ الی

by سازمان ایران برای مسیح

58:16
بررسی رساله به عبرانیان (درس بیست و نهم)؛ فصل نهم آیات یازدهم الی بیست و هشتم

بررسی رساله به عبرانیان (درس بیست و نهم)؛ فصل نهم آیات یازدهم الی بیست و هشتم

by سازمان ایران برای مسیح

56:05
۱۰ بررسی رساله به عبرانیان (درس بیست و هشتم) عنوان عبرانیان ۹ ۶ الی

۱۰ بررسی رساله به عبرانیان (درس بیست و هشتم) عنوان عبرانیان ۹ ۶ الی

by سازمان ایران برای مسیح

39:37
بررسی رساله به عبرانیان درس بیست و هفتم، عبرانیان ۹ آیات ۴ الی ۶ (۴)، راه و راستی و حیات

بررسی رساله به عبرانیان درس بیست و هفتم، عبرانیان ۹ آیات ۴ الی ۶ (۴)، راه و راستی و حیات

by سازمان ایران برای مسیح

1:02:48