FansKaribu profile image

FansKaribu

Barcelona, Spain

La moguda més potent de la Catalunya interior