Čerstvé_Ovocie

Bratislava, Slovakia

Čerstvé Ovocie je platforma, ktorá sa už viac ako 10 rokov venuje podpore a propagácii lokálneho kreatívneho priemyslu na rôznych frontoch. Zameriavame sa hlavne na oblasť produktového a módneho dizajnu, architektúry a medziodborových kreatívnych a kultúrno-vzdelávacích aktivít. Chceme, aby dobré veci boli viac na očiach a aby sa, aj naším pričinením, utvárala komunita autorov a fanúšikov miestnej autorskej tvorby, ako aj jej potenciálnych klientov, zákazníkov, zadávateľov, či odberateľov. Usilujeme o to, aby sa do povedomia dostali mladí, kreatívni a inšpiratívni ľudia z rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských oblastí. Snažíme sa o osvetu a popularizáciu lokálneho umenia a kultúry nekomerčného charakteru, so zámerom upozorniť na veci, ktoré stoja za to. No a v neposlednom rade máme radi spolupráce, stretávanie, hudbu a mesto.

www.cerstveovocie.sk