1431ΑΜ profile image

1431ΑΜ

Thessaloniki, Greece

Αρχείο εκπομπών του 1431ΑΜ | Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο και συλλογική έκφραση στον μολυσμένο αέρα της πόλης.
Εκπέμπει στους 1431 στα μεσαία και στο www.1431am.org, από το Πολυτεχνέιο του ΑΠΘ