Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share

Playing tracks by

T-Model Ford.

הלילה ציינו 95 שנים להולדתו של ג'יימס לואיס קרטר פוֹרד הנודע בשמו טִי-מוֹדֶל פוֹרד. הוא נולד על גדות הכביש המהיר מס' 80, לא רחוק מן העיירה פוֹרֶסט מיסיסיפּי ושנת הולדתו אינה ברורה. רוב החוקרים טוענים כי 1923 היא השנה אך עכ"פ כל שנה שתינתן והיא בין 1918 ל1927 תתקבל ברצון. הוא נע ונד וסבל לאין קץ והשמש לא האירה בשמיו. את הגיטרה גילה מאוחר מאוד בחייו ואולי בשל כך פיתח אופן נגינה ייחודי ובלתי למדני ואנטי-אינטלקטואלי באופן מופגן. רק בשנותיו הבוגרות למד קרוא וכתוב ועד אז הלך בשולי החיים הקשים מנשוא. היה פּועל בעבודות מזדמנות באזור מגוריו וקשה לחשוב כי מישהו ממכּריו הועידוֹ לגדוּלות.
ילדותו - קטסטרופה וחורבּן. אביו התעלל בו עד כי קשה כאן בכתובים מלתאר זאת. אולם מה טעם בסיפורים אלה אם אינם באים לנחם נפשו של אדם ואם אין בכוחם לברר ולהעמיק אל שורש הקיום: אל אפסיותו ונפלאותו כאחד.
על כל פנים, פורד יכול היה לכל אלה. והניגון הוא שהציל את חייו.
הלילה ב22:00 במהדורה מיוחדת לתחילתו של השבוע ציינו את הולדתו, מורשתו ומסכת ימיו של טי-מודל פורד. אחד ויחיד.

Comments