Keep up to date with every new upload!

Join free & follow חיים של אחרים עם ערן סבאג
Share

Playing tracks by

Bob Dylan.

התכנית שודרה ב-7 בינואר 2018

שלמי חובות ותודות למאזינינו

כזכור, לפני ימים לא רבּים גמרנו אומֶר לציין יובֵל שנים לכבוד תקליטו השמיני של מר בּוב דילן, תקליט חובה לכל חי. הכרזנו זאת תחת כל עץ רענן אך לדאבוננו נדחה העניין ברגע אחרון

ובכן, הלילה זה יקרה

בשעה 22:00 נציין מלאות 50 שנים לצאתו לאור של תקליט הסטודיו השמיני של בּוב הנודע בשמו: ג'וֹן וֶוזלִי הָארדִינג. מדובר בהקלטת מופת בת שנים-עשר ניגונים ומבינהם כמה שנתגלגלו ונודעו מקצה ועד קצה. התקליט הזה הוקלט באותו זמן בו ישב דילן עם חברי ה-Band והקליט עמם במרתף המפורסם, הקלטות שישוחררו להאזנת הציבור רק ב1975. שמוֹ של התקליט קרוב כּדי אות אחת משמו של פורע חוק נודע מימי 'המערב הפרוע' ואיש דמים בשם ג'ון ווזלי הארדין. כשנשאל דילן על אודות האות G שנוֹספה לה, התחמק ממתן תשובה ואמר שכך זה נשמע לו בשעתו. יש גרסינן כי נתן שם זה - בשינויו הקל – על מנת לעורר תהִיה בקרב הפועלים האם השיר או התקליט אכן קשורים בדמותו של אותו אקדוחן מטיל אימה

Comments