DrugoMore profile image

DrugoMore

Rijeka, Croatia

Drugo more je udruga koja se bavi promocijom, prezentacijom, edukacijom i diseminacijom informacija na području suvremene kulture.