Listen to  Tvaremigrace shows

Addanother genre or tag to narrow down your results

Start listening

Popular Tvaremigrace shows
Popular

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.: Anglosaský svět českýma očima: zkušenost s kulturní jinakostí v 19.st.

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.: Anglosaský svět českýma očima: zkušenost s kulturní jinakostí v 19.st.

by FFabula

58:53
Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.: Uprchlictví jako biopolitická kategorie podle Agambena

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.: Uprchlictví jako biopolitická kategorie podle Agambena

by FFabula

39:11
Mgr. Michal Uhl: Migrace v komiksu

Mgr. Michal Uhl: Migrace v komiksu

by FFabula

48:35
Mgr. Zora Hesová: Návrat náboženství do Evropy a hledání liberálního

Mgr. Zora Hesová: Návrat náboženství do Evropy a hledání liberálního

by FFabula

55:23
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.: Migrační a integrační politiky imigrantů: teorie a praxe

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.: Migrační a integrační politiky imigrantů: teorie a praxe

by FFabula

1:34:37
doc. Radek Chlup, Ph.D.: Dionýsos jako cizinec: konstruktivní práce s jinakostí

doc. Radek Chlup, Ph.D.: Dionýsos jako cizinec: konstruktivní práce s jinakostí

by FFabula

53:24
Mgr. Karel Šima, Ph.D.: Od politik identit k identitářské politice: ke vztahu pojmu a politiky

Mgr. Karel Šima, Ph.D.: Od politik identit k identitářské politice: ke vztahu pojmu a politiky

by FFabula

1:12:57
PhDr. Radek Buben, Ph.D.: Migrace z Evropy do zemí třetího světa

PhDr. Radek Buben, Ph.D.: Migrace z Evropy do zemí třetího světa

by FFabula

48:56
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.: Římané a jejich řešení vztahu „my“ a „oni“

doc. PhDr. Václav Marek, CSc.: Římané a jejich řešení vztahu „my“ a „oni“

by FFabula

53:21
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.: Stěhování národů - stýkání a (nebo) potýkání?

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.: Stěhování národů - stýkání a (nebo) potýkání?

by FFabula

43:40