Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Traffy
1:07:06
Share
  • 11
  • 5 years ago
Traffy ITS Cast 08

Traffy ITS Cast 08

- 10 เมืองใหญ่ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Smart Cities
- เมืองเก่าหรือใหม่ บอกได้จากผังถนน
- อะไรที่ขาดหายไป ในการพัฒนาระบบจราจรกรุงเทพฯ
- ขอโทษนะ สร้างถนนไปก็ไม่ช่วยอะไร!!!

Comments