Keep up to date with every new upload!

Join free & follow יהודית לויזון, קול אורנים
Share
  • 35
  • 3 years ago
התוכנית הוקדשה ליצירת גשרים ותנועה בין הלא מודע האישי והקולקטיבי, המוות והחיים, השואה והנצחתה כיצירה

התוכנית הוקדשה ליצירת גשרים ותנועה בין הלא מודע האישי והקולקטיבי, המוות והחיים, השואה והנצחתה כיצירה

מדגישה ד"ר ליאת שטייר-לבני, דור שלישי לשואה, מרצה בכירה במכללה האקדמית ספיר ובאוניברסיטה הפתוחה. ליאת בחרה בדרך של כתיבת ספרים ומאמרים רבים פורצי דרך בהתבוננות על השואה... "אני כותבת כי אני חייבת"...תודה ליאת על ראיון מרגש במיוחד. "אין דרך אחת לזכור ולהזכיר..." ו-"לחבק את הטראומה"

Comments