Keep up to date with every new upload!

Join free & follow WYC Radio
Share
  • 3 years ago
The Classroom / Phapusi – Lenaneyo 8: Mmuisano katsa magadi

The Classroom / Phapusi – Lenaneyo 8: Mmuisano katsa magadi

Ke ago amogela mo lenaneyong la Phaphusi, ke kgaolo ya borobedi (8). Mme lenaneyo lone le bua ka tsothle tse resa dirutiwang ko sekolong.

Ma-Aforika bale bantsi ba setse ba ingangatletse ka ngwayo ya bona, golo gantsi ga gotliwa mogo tsa setso. Bontsi jwa bone ba setse ba duela magadi ka dikgomo. Magadi ke eng? Goreng magadi a tshwanetswe ke gorerwa? Ke mang yo o maleba goka rera magadi?

Ke bone gole botlhokwa gore ke tlhophe James Seteelo gotla gobuisana le ene katsa magadi, gonne James o ile a tlhoya tsebe fa gone go rerwa magadi aga kgaitsadiagwe ko lapeng. James o utlwileng? Retla utlwa ka ene.

Music:
Ngoma by Groff, feat. Black Tablet and Tona
We've Got The Balls by The Plastic Explosives

Photo:
Matias Harju

Comments