Keep up to date with every new upload!

Join free & follow V Samárii pri studni
Share
  • 1 year ago
(126) Žalmy, modlitba, ktorá spája

(126) Žalmy, modlitba, ktorá spája

Starozákonné žalmy spájajú nielen kresťanov navzájom, ale aj kresťanov so židmi. Žalmy sú spoločnou svätou knihou. Sú najčastejšie prepisovanou a vydávanou knihou. V lete vyšiel slovenský Komentár k starozákonným žalmom, obsahujúci najnovšie preklady z pôvodných textov, teologické analýzy a pastoračné komentáre, ako aj komentáre rabínov a cirkevných otcov.

Hostia: Miloš Lichner SJ- dekan Teologickej fakulty TU, Lucia Hidvéghyová- vedúca Katedry biblických a historických vied na TF TU, Bohdan Hroboň- Katedra náboženských štúdií na ŽU, Pavel Vilhan- Katedra biblických vied na CMBF UK.

Comments