Keep up to date with every new upload!

Join free & follow V Samárii pri studni
Share
(103) Ideologizácia dejín

(103) Ideologizácia dejín

Hostia: prof. Emília Hrabovec, historička, prodekanka CMBF UK; prof. Martin Homza, historik, vedúci Katedry slovenských dejín FiF UK; HEDr. Ľuboslav Hromják, cirkevný historik.

Comments