Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Voice of Tibet
Share
  • 2 years ago
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༨

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༨

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download མ་འོངས་པ་ན་བོད་དེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་གཤམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག ལྡི་ལིར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཏུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་པ། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབྱིན་ཡུལ་ནང་ཆེས་ཐོག་མ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གཞུང་གིས་DNA བརྟག་དཔྱད་ཐད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སྐད་ཡིག་དང་རིགས་ལམ་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས། Thursday 18/05/2017 Tibet should not end as a museum piece: Sikyong on International Museum Day TWA lobbies for Panchan Lama’s release in Delhi Rights groups express privacy concerns as China … Continued

Comments