Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Ban Phát Thanh HVNH - VOBA
Share
  • 66
  • 4 years ago
Radio Online 5.2014 – Gặp Gỡ Mùa Thi 2014

Radio Online 5.2014 – Gặp Gỡ Mùa Thi 2014

- Nhân vật tháng 5: Bạn Hoàng Thị Thu Hà - Lớp K14KTG - Khoa Kế toán Kiểm toán HVNH
- Phương pháp học tập, bí quyết ôn thi, những kỉ niệm hoạt động ngoại khóa đáng nhớ <3

Phát thanh viên: Bi Xu
Kĩ thuật viên: Vương Luân

Comments