Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Viten + snakkis
Share
Hva skal vi gjøre med mobbing?

Hva skal vi gjøre med mobbing?

Til tross for alle mulige tiltak og programmer for å få bukt med mobbing, så går ikke mobbetallene ned. De siste tallene fra Ungdata viser faktisk at flere jenter opplever å bli mobbet og plaget, mens blant guttene er det små endringer fra 2011 og frem til i dag.
Hva gjør de skolene som lykkes med å redusere mobbingen? Og hva skjer når mobbingen blir digital? Forskerne Anders Bakken og Ingunn Eriksen hjelper oss å forstå mobbing.
Les mer:
Finn Ungdata-tall for din kommune: http://ungdata.no/
Se debattmøte om mobbing fra Arendalsuka: http://www.hioa.no/HiOA-tv
Ungdata 2016: Årets nasjonale ungdatarapport oppsummerer svarene fra flere hundre tusen ungdommer - http://www.hioa.no/vitenogpraksis/Barn-og-unge/AArets-Ungdata-tall-er-klare
Innlegget Hva skal vi gjøre med mobbing? dukket først opp på Viten + snakkis.

Comments