Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Your Jobs (20) Nail salon worker

Your Jobs (20) Nail salon worker

Nghề làm móng (làm nail) má»™t nghề mà nhiều người Việt đã lập nghiệp thành công không chỉ tại Úc mà còn ở nhiều nÆ¡i trên thế giá»�...(Nghề làm móng (làm nail) một nghề mà nhiều người Việt đã lập nghiệp thành công không chỉ tại Úc mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.
 )

Comments