Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Vietnam Review (21/01/2017)

Vietnam Review (21/01/2017)

Vietnamese people to the streets to commemorate the Paracel lost 43 years ago, report by Mr. Huynh Ngoc Chenh, Nguyen Huu Vinh and the open letters of artist Kim Chi.
 (Người dân Việt xuống đường tưởng niệm ngày Hoàng Sa bị mất 43 năm trước, tường thuật qua lời ông Huỳnh Ngọc Chênh, ông Nguyễn Hữu Vinh và thư ngỏ của nữ nghệ sĩ Kim Chi ra sao?.
 )

Comments