Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
  • 1 year ago
16:46
Share
Vietnam Review (10/9/2016)

Vietnam Review (10/9/2016)

Is Mr Trinh xuan Thanh left Vietnamese Communist Party while abroad? Forced eviction of Lien Tri Temple in Saigon, making Venerable Khong Tanh emergency hospitalisation. French President François Hollandes VN tour of, with his proposal to re...(Ông Trịnh xuân Thanh bỏ đảng khi đang ở nước ngoài? Vụ cưỡng chế chùa Liên trì ở Saigon, khiến Hoà thượng Không Tánh phải nhập viện cứu cấp. Chuyến công du VN của Tổng Thống Pháp Francois Hollande, với đề nghị thả bất đồng chính kiến.)

Comments