Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Viet Music Now & Then (43) Lê Yên của TRICÉA

Viet Music Now & Then (43) Lê Yên của TRICÉA

Nhạc sÄ© Lê Yên, người nhạc sÄ© cuối cùng trong nhóm TRICÉA vá»›i ba sáng tác Bẽ Bàng, Ngá»±a Phi Đường Xa, và Xuân Nghệ SÄ© Hành Khúc trong chÆ°Æ¡...(Nhạc sĩ Lê Yên, người nhạc sĩ cuối cùng trong nhóm TRICÉA với ba sáng tác Bẽ Bàng, Ngựa Phi Đường Xa, và Xuân Nghệ Sĩ Hành Khúc trong chương trình Nhạc Việt Xưa & Nay với chủ đề Nhạc Tiền Chiến do Mai Hoa phụ trách với khách mời là anh Tuấn Tôn xin được giới thiệu với quý vị .
 )

Comments