Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Tax & You (86) Expenses could be claimed

Tax & You (86) Expenses could be claimed

Last week, we talked about the goals that the Tax Office is aiming for this year, paying special attention to the costs associated with their work and vehicle costs.
 
 (Trong tuần qua, chúng tôi đã trình bày về những mục tiêu mà Sở Thuế nhắm đến trong năm nay, đặc biệt chú trọng đến các chi phí liên quan đến công việc làm của mìnhvà chi phí xe cộ.
 )

Comments