Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 2 years ago
Tax & You (54) Changes on superannuation tax

Tax & You (54) Changes on superannuation tax

In last week, the government sent to the parliament some of laws in May budget which related to superannuation we summarise into 10 measures.(Trong tuần qua, chính phủ có đưa ra quốc hội một số luật lệ đã thông báo trong ngân sách vào tháng 5 vừa qua liên quan đến hưu bổng, mà chúng tôi tóm tắt trong 10 biện pháp thay đổi.)

Comments