Keep up to date with every new upload!

Join free & follow Vietnamese
Share
  • 1 year ago
Songs of Accusation

Songs of Accusation

Các sáng tác thấm đẫm tình yêu quê hÆ°Æ¡ng của những người con đất Việt nhÆ°ng lại bị nhà cầm quyền xem là phản Ä‘á»™ng và nằm...(Các sáng tác thấm đẫm tình yêu quê hương của những người con đất Việt nhưng lại bị nhà cầm quyền xem là phản động và nằm trong các hồ sơ an ninh cũng như tòa án để quy tội người sáng tác lẫn người lưu giữ bài hát.
 
 )

Comments